13 Javnih poziva i Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava

16. jula 2018.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: konkurs, Privreda, Turizam, Udruženje

Pokrajinaska Skupština je donela Odluke o raspisivanju čak 13 novih Konkursa i Javnih poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima i Udruženjima sa teritorije Vojvodine, sa ciljem da se dalje razvija i unapređuje njihov rad.

Konkursi pokrivaju najrazličitije oblasti delovanja u privredi, i bukvalno se svako može naći u nekom od njih, i osmisliti plan i program za utrošak ponuđenih sredstava. Pozivi su upućeni od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, a ponuđeni su sledeći programi za finansiranje:

– Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018. godini,

– Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2018. godini,

– Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini,
– Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini,

– Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2018. godini,

– Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2018. godini-podizanje kvaliteta objekata za degustaciju,

– Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2018. godini–organizovanje kongresa,

– Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata i nabavku opreme u 2018. godini,

– Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2018. godini,

– Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za poslove koji se smatraju umetničkim i starim zanatima u 2018. godini,

– Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini međunarodne manifestacije,

– Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini manifestacije,

– Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini.

O detaljima svakog pojedinačnog konkursa možete se informisati na sajtu sekretarijata, a na istom je moguće preuzeti i potrebnu dokumentaciju za konkurisanje.

Facebook Komentari