Ministar policije presekao: Neće biti duplih tehničkih pregleda za vozila starija od 15 godina

15. maja 2018.

Mesto: Nadalj, Srbobran, Turija

Kategorija: Saobraćaj

Nakon što su svi relevantni mediji u Srbiji preneli vest iz ministarstva Saobraćaja, o novom pravilniku za registraciju vozila, narod se značajno pobunio što je rezultiralo odlukom da se sporna odredba pravilnika ne primenjue.

Na svim društvenim mrežama i portalima građani su iznosili svoje negodujuće stavove u vezi sa odlukom da se tehnički pregled za vozila starija od 15 godina obavlja svakih 6 meseci. Nigde se nije mogao naći ni jedan pozitivan komentar u vezi sa spornom odlukom, koja predviđa i poskuoljenje pregleda. Nakon ovakvih otvorenih protesta građana na nove namete, oglasio se ministar policije Nebojša Stefanović, koji je odlučio da se praksa sa jednogodišnjim tehničkim pregledima nastavi. Po zakonskim odredbama iz 2009. godine predviđeno da tehnički pregledi budu na šest meseci za vozila starija od 15 godina, ali ova odredba neće biti primenjivana i ići će se na izmene tog zakona.

Lepo je videti da zakonodavci, odnosno ministri, kao najviši organi vlasti imaju sluha i čuju narod koji se buni i negoduje. Ako ne mogu da nam daju viši standard života, onda bar nek nas finansijski ne opterećuju dodatno. Pozdravljamo inicijativu ministra za promenu zakona.

Facebook Komentari